Strona Główna

 

 DZIENNIK ELEKTRONICZNY

       e-dziennik

 

 REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO  

 

 

 

 


 

 

Szczepienia-uczniw-w-wieku-12-18-lat-informacje-dla-szk-i-placwek-plakat-212x300Szczepienia-uczniw-w-wieku-12-18-lat-rekomendacje-dla-rodzicw-plakat-1-212x300

 

SZCZEPIENIA - INFORMACJE


 NARODOWY SPIS POWSZECHNY - INFORMACJE


PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 Ogłoszenie wyników egzaminu – 2 lipca 2021 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń o wynikach – 9 lipca 2021 r.od godz.8.00 w sekretariacie szkoły

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WYNIKÓW

 


 

INFORMACJA

 Nauczanie hybrydowe w klasach IV – VII
w dniach 17 – 28 maja 2021 r.

Rozporządzenie MEiN  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 4. 5 i 6 zobowiązuje nas do wprowadzenia od 17  maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. nauczania  w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.)

Według informacji przekazanej przez Wydział Edukacji rozporządzenie zostanie znowelizowane, w związku z tym nauczanie hybrydowe nie obejmnie klas ósmych, które nadal będą się uczyć tylko zdalnie.

- uczniowie klas 1-3 uczą się stacjonarnie,

- uczniowie klas 4-7  uczą się hybrydowo

Proszę o zapoananie się z aktualnymi Wytycznymi MEN oraz uaktualnionymi Procedurami bezpieczeństwa w okresie epidemii.

WYTYCZNE MEN - AKTUALIZACJA 17.05.2021

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII- AKTUALIZACJA

 

 

 


 

ANKIETA w związku z realizacją programu "TańczMY w szkole"

Zainteresowanych nauczycieli, rodziców i uczniów prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej stopnia zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży z klas IV-VIII w ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Ankieta dla nauczycieli: https://forms.office.com/r/w7unT41JkE

Ankieta dla rodziców: https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2

Ankieta dla uczniów: https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

 

 


 

Nabór do projektu "3R- Rodzina, Rozwój, Rybnik"

Przekazujemy informację realizatorów projektu "3R- Rodzina, Rozwój, Rybnik" w ramach którego mieszkańcy będa mieli mozliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez: kursy, szkolenia, płatne staże, wsparcie trenera pracy i doradcy zawodowego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 324499306.

                                          .


WEBINARIUM DLA ÓSMOKLASISTÓW

 

Link do webinarium dla ósmoklasistów w sprawie rekrutacji:

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM


 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW ÓSMOKLASISTÓW

 

- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

- ULOTKA NABOROWA

- PROGI PUNKTOWE- ubiegły rok szkolny

 


 

 

 

Bezpieczny powrt do szkoy - rodzice-212x300Bezpieczny powrt do szkoy - uczniowie-212x300

 

 


 poradnia reklama jpg

 


 

 

 INFORMACJE DLA UCZNIÓW  KLAS ÓSMYCH

Zachęcamy uczniów klas ósmych do zobaczenia INFORMATORA oraz odwiedzenia strony internetowej MARZEC RYBNICKIEJ EDUKACJI- https://edukacja.rybnik.eu/marzec-rybnickiej-edukacji/

Warto zapoznać się z ofertą rybnickich szkół ponadpodstawowych i przejrzeć filmy promujące szkoły.

 


 

pp-plakat-ciemne-tlo

 

 

 


 

Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2021/2022

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Rybniku informuje, że 22.02.2021 r. o godz. 8:00

 

rozpoczyna się nabór elektroniczny do szkoły podstawowej,

 

który będzie trwał do 12.03.2021 r. do godz. 15:00.

 

Adres strony naborowej:

 

www.rybnik.elemento.pl

 

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej  mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły.

 

Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej).

Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

 

Kandydaci spoza obwodu:

 

 1. Kandydaci, dla których nasza szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. We wniosku rodziców/prawnych opiekunów nasza szkoła powinna być umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji (szkoła pierwszego wyboru).
 3. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 4. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Rybnika.

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika

Harmonogram czynności

Nabór do klas I - instrukacja


 

950x401INFORMACJA DLA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz procedur szkolnych.

 

 

Do 28 lutego uczniowie klas IV–VIII  będą nadal uczyć się zdalnie.

 

 


PRÓBNY EGZAMIN DLA KLAS ÓSMYCH

Uwzględniając obowiązujące wytyczne MEiN MZ i GIS dnia 18.02. (jezyk polski), 23.02. (matematyka) oraz 25.02. (język obcy) zaplanowaliśmy próbne egzaminy dla klas ósmych.

 

Aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki oraz ciszę podczas pracy z arkuszem, egzaminy rozpoczną się o godz. 13.00.

Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory do pisania. (czarny długopis)

 

Uczniowie będą wpuszczani do szkoły od godz. 12.45 i kierowani do wyznaczonych sal. Obowiązuje dezynfekcja oraz maseczki.


 

WARUNKI I PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY- INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 


 

WYWIADÓWKI ONLINE
W dnach od 26-28 stycznia na platformie TEAMS odbędą się wywiadówki online.

O szczegółach informują wychowawcy klas poprzez e-dziennik.


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 

boisko w snieguOd 18 stycznia (poniedziałek):

 

Klasy 1 – 3 wracają do szkoły – stacjonarnie – z zachowaniem szczególnych procedur sanitarnych.

 

Klasy 4 – 8 uczą się  nadal zdalnie.

 

 

 

Wytyczne MEN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

 

Procedury bezpieczeństwa w szkole w okresie obowiązywania stanu epidemii

 

 


 

 

BOGUSZOWICKIE KOLĘDOWANIE

Tradycyjnie w Święto Trzech Króli Laureaci Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek kolędowali w naszej dzielnicy w parafialnym Kościele NSPJ lub Parku Św.Wawrzyńca.Tym razem konkurs odbył się online. Patronat nad konkursem objęła Rada Dzielnicy Boguszowice-Stare. Uczestnicy otrzymają nagrody po powrocie do szkoły. Wszystkim uczniom GRATULUJEMY :)

LINK DO FILMIKU:

https://drive.google.com/file/d/1uLImvAKPHaKQDb1Q3-fpcNEBEVPcgurX/view?usp=sharing

 


246027 boze narodzenie grafika aniolowie stajenka Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych

życzliwością i zrozumieniem,

wewnętrznym spokojem i radością

życzą:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

 oraz pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

Zapraszamy do wysłuchania pastorałki przygotowanej przez uczniów naszej szkoły "TYLKO JEDNA JEST TAKA NOC" 

https://drive.google.com/file/d/1HfJ9DVCConkUV8JhFB7QNyAOqly_AP3E/view?usp=sharing


 

Przerwa świąteczna od 23 grudnia  do 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

 

 


 

 

logo-1-    NAUCZANIE ZDALNE

PRZEDŁUŻONE DO 3 STYCZNIA

DLA KLAS I-VIII

 

 

 

 

Na podstawie decyzji MEN uczniowie klas 1-8 uczą się  zdalne do 3 stycznia . Lekcje odbywają się według planu  na platformie TEAMS.

 

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową, dla uczniów których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z COVID-19.

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ- PORADNIK KLASY I-III

 


 

SZKOLNY KONKURS KOLĘD,
PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

REGULAMIN KONKURSU

 Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 16 w Rybniku.

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, a także popularyzacja ich wśród dzieci.
Uwzględniając przepisy epidemiczne, konkurs będzie przeprowadzony online.

Warunki uczestnictwa:

- Uczestnicy przygotowują jeden utwór – kolędę, pastorałkę, piosenkę o tematyce świątecznej (max do 3 minut)
- Utwór może być wykonany a cappella (bez podkładu) lub z użyciem podkładu muzycznego (bez słów).

- Wykonawcy nagrywają swój występ video telefonem, aparatem lub kamerą i przesyłają na adres: kolendowaniew16@gmail.com

 

-Czas przesłania do dnia: 18 grudnia 2020r.

 

Informacje u nauczycieli muzyki i katechetów.

 

 


 II ETAP WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

Lp.

Konkurs

Data i godzina rozpoczęcia konkursu

1.

Język polski

19.11.2020 r.    godz. 900

2.

Matematyka

20.11.2020 r.    godz. 900

3.

Język angielski

23.11.2020 r.    godz. 900

4.

Historia

24.11.2020 r.    godz. 900

5.

Geografia

26.11.2020 r.    godz. 900

 

 

Informujemy, że uczniowie, którzy zakwalifikowali sie do drugiego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych piszą testy konkursowe według przedstawionego wyżej harmonogramu.

Uczniowie przychodza na konkurs w maseczkach i mają własne przybory piśmiennicze.

 


 

Pod od tym linkiem:  

https://www.youtube.com/watch?v=aWUOjCgbsTg&feature=youtu.be

 

najnowszy film instruktażowy dotyczący aplikacji TEAMS pana Waldemara Grabowskiego  skierowany  do uczniów i rodziców.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA

 


szkolaSZKOŁA DO HYMNU


INFORMACA DLA RODZICÓW KLAS I-V

Program dla szkół - owoce, warzywa oraz produkty mleczne (Załącznik)

 


 

Komunikat dla rodziców

 

Informujemy, że zgodnie z decyzją MEN 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny w formie stacjonarnej. Nauka będzie odbywać się planowo według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz procedur bezpieczeństwa, które obowiązują w placówce.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii po konsultacjach z rodzicami wprowadzono zmiany w organizacji zajęć.

Klasy I-III rozpoczynają lekcje od godz.7.30, natomiast klasy IV-VIII od godz.8.00. Zwiększono ilość przerw obiadowych oraz wprowadzono harmonogram wejść na teren placówki w celu zapewnienia bezpiecznej odległości. Szczegółowe informacje znajdują się w procedurach (poniżej). Przekażą je również wychowawcy i nauczyciele.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek/przyłbic przez rodziców i uczniów podczas przerw oraz o dezynfekcji rąk podczas wejścia do szkoły.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE OBOWIAZYWANIA STANU EPIDEMII

CZAS TRWANIA LEKCJI OD 1.09.2020

 


Wyprawka Pierwszoklasisty

 

 1. Zeszyty 16-kartkowe w cienkie linie (czerwone i niebieskie)
 2. Zeszyty 16-kartkowe w kratkę.
 3. Zeszyt 32-kartkowy w kratkę do korespondencji.
 4. Zeszyt do religii.
 5. Piórnik: klej w sztyfcie, temperówka z pojemnikiem, gumka, ołówki miękkie (co najmniej dwa), linijka, nożyczki z zaokrąglonymi końcami.
 6. Kredki ołówkowe i świecowe.
 7. Farby plakatowe i kubek plastikowy, 2 pędzle o różnej grubości.
 8. Blok rysunkowy biały i kolorowy.
 9. Blok techniczny biały i kolorowy.
 10. Papier kolorowy (wycinanki).
 11. Plastelina (min. 12 kolorów).
 12. Dwie teczki z gumką (na prace plastyczne i karty pracy).
 13. Strój gimnastyczny w podpisanym worku: spodenki, koszulka bez zamków i guzików, buty sportowe na białej podeszwie.
 14. Strój galowy: granatowe(czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula (bluzka).

 

Prosimy, aby wszystkie przybory były opisane w widocznym miejscu imieniem i nazwiskiem.

 


 
KORONAWIRUS - INFORMACJE !

 

Raport z ewaluacji wewnetrznej - rok szkolny 2019/2020.

 


UWAGA RODZICE !!!

 

 Przypominamy, iż podręczniki dla klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII  są finansowane z dotacji rządowej.

Uczniowie otrzymują je w szkole za darmo. 

 

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

znajduje się w zakładce PODRĘCZNIKI.

 

 

AKTUALNE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE NASZEJ SZKOŁY ZNAJDZIECIE NA

 

fb icon 325x325