Odkrywamy Talenty

Odkrywamy talenty


<><><><<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>><><><>

 

 

Nasza szkoła  otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

Stanowi on wyróżnienie dla naszej szkoły jako miejsca, które przyczynia się  do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Nasi nauczyciele prowadzą systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnnieniach: artystycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. W szkole mamybogatą ofetę kół zainteresowań uwzgledniających predyspozycje naszych podopiecznych. 

  

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA R.SZK.2016/2017

OSOBY Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ 2016/2017-Ipółrocze

 

 

Kółka językowe

Zajęcia umożliwiają uczniom pogłębienie wiedzy i umiejętności językowych oraz poszerzają ich wiadomości z zakresu kultury naszego kraju i innych państw. Pozwalają wykorzystać zdobyte umiejętności językowe w nawiązywaniu kontaktów. Przygotowują do konkursów.

 

Kółko wokalne

Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz integracja z mieszkańcami naszego miasta).

 

 

 

Kółka matematyczno-przyrodnicze 

Zajęcia mają na celu utrwalenie i poszerzenie wiadomości z matematyki i przyrody oraz przygotowanie do różnych konkursów. 

 

 

Szczegóły dotyczące uzyskanego przez szkołę tytułu można sprawdzić na stronie www.men.gov.pl, zakładka Rok Odkrywania Talentów (szkołę można znaleźć na mapie Szkół Odkrywców Talentów).

 

 

 

 

 

 Formatka 2013/2014 r.

 


FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW

Należy wypełnić poszczególne pola.

UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż dwie strony.

 

 

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI

Województwo:

śląskie

Powiat:

rybnicki

Miejscowość:

Rybnik

Nazwa szkoły/instytucji:

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku

Adres:

ul. Małachowskiego 44

Telefon:

324220511

e-mail:

sp16rybnik@wp.pl

Strona www:

sp16hard-comp.pl

 

 

 

 

Cele podejmowanych działań

Podejmowane działania mają na celu wspieranie zainteresowań uczniów zdolnych oraz podejmowanie działań w interesującej dziedzinie nauki. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach na szczeblu miejskim, wojewódzkim , ogólnopolskim. Przygotowanie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych: koło językowe, matematyczne, przyrodnicze, sportowe, komputerowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne. Zachęcenie rodziców do współpracy na rzecz promowania uczniów zdolnych. Promocja szkoły i uzdolnień w środowisku.

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych

-realizacja  innowacji pedagogicznych z języka angielskiego, matematyki

-udział w projekcie Lekcja Nieograniczonych Możliwości

-udział w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich

-udział w prelekcjach organizowanych w ramach projektów unijnych

-spotkania z ciekawymi ludźmi

-organizacja imprez środowiskowych

-promowanie uczniów zdolnych i ich osiągnięć w trakcje apeli i uroczystości

Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy

-udział uczniów w zajęciach dodatkowych w szkole

-przygotowanie uczniów do występów szkolnych i poza szkołą ( Barbórka dla mieszkańców  i pracowników KWK Jankowice, Kolędowanie dla mieszkańców naszej dzielnicy, występy w CH „Fokus” z okazji Rybnickiego Ryjka”, organizacja Dnia Europejskiego”, występy koła teatralnego w języku angielskim  koła tanecznego w trakcie Międzyszkolnego Konkursu  o krajach U.E.

-organizacja konkursów międzyszkolnych „Leśne podchody”, Konkurs Wiedzy o krajach U.E.

-wykorzystanie metody problemowej kształcącej wykorzystanie i wyszukiwanie informacji z różnych źródeł

-metoda projektu

-zaproszenie na lekcje ciekawych ludzi, specjalistów

-wyjazdy naukowe

-uczestnictwo w Nocy Naukowców ( praca w laboratorium chemicznym)

udział w projektach unijnych

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

Indywidualizacja pracy polega na przydzielaniu zadań o różnym stopniu trudności, samodzielnym wyszukiwaniu wiadomości z różnych źródeł, udziale w zajęciach pozaszkolnych ( warsztaty, wystawy, koncerty). W pracy z uczniami wykorzystuje się metody aktywizujące, problemowe, badawcze.

Efekty pracy

(m.in. osiągnięcia uczniów)

Uczniowie wykazują chęci do samodzielnej pracy, zajmują czołowe miejsca w konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich. W roku szkolnym 2013/14mamy dwóch laureatów konkursu interdyscyplinarnego z matematyki z elementami przyrody, dwóch stypendystów Prezydenta Miasta Rybnika i dwóch Rybnickich Prymusów. Jeden uczeń uzyskał wysokie miejsce w konkursie matematycznym „Kangur”. Jako szkoła zdobyliśmy tytuł „Szkoły w Ruchu. Publikacja wierszy naszej uczennicy w Tomiku Poezji w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Poezji.

Czy szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów?

(jeśli tak, proszę w kilku zdaniach przedstawić jego zalety)

Szkoła posiada szkolny system wspierania zdolności dzięki któremu nauczyciele usystematyzowali wiedzę n/t pracy z uczniem zdolnym. System  zapewnia szybkie rozpoznawanie i odkrywanie talentów dzieci w szkole.

Współpraca z innymi osobami/ instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

Współpraca z nauczycielami z pobliskich szkół, Urzędem Miasta Rybnika, Domem Kultury i Muzeum w Rybniku, Nadleśnictwem Rybnik, ORE, Miejskim Koszykarskim Klubem sportowym, Politechniką Śląską.